Paul

|Paul Brassé

About Paul Brassé

This author has not yet filled in any details.
So far Paul Brassé has created 39 blog entries.

Bloeyendael vuurwerkvrij (november 2018)

Bloeyendael behoort tot de 31 gebieden die de Utrechtse gemeenteraad heeft aangewezen als vuurwerkvrije zones. Het gaat met name om  dieren(buiten)verblijven en natuurgebieden. Hier mogen ook tijdens de officiële afsteektijden, tussen oudejaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsdag 02.00 uur, geen rotjes of vuurpijlen afgestoken worden.
Vanaf 15 december worden bij het park borden geplaatst die bezoekers wijzen op dit verbod.

Baggerronde (september 2018)

Eind augustus is de fa. Scholman begonnen met het baggeren van de sloten en waterpartijen in het park. De laatste baggerronde dateert alweer van 10 jaar geleden. Door de geringe diepte en door de groei van waterpest zijn de voorwaarden voor optimaal waterleven minimaal geworden. Daarom heeft de gemeente ingestemd met een plan voor schoonmaak en verdieping.  In goede samenwerking met de uitvoerder is afgesproken waar welk  materieel op welke plaats wordt ingezet, zodat zo min mogelijk schade aan het groen en de oevers ontstaat. Er zijn rijplaten neergelegd voor de graafmachine en voor de tractor die het slib moet afvoeren. Het baggeren gebeurt met een boot die door een lier door de watergangen wordt getrokken en de bagger voor zich uitduwt. Deze methode levert de minste schade op voor het park.

Het baggeren duurt een zestal weken.

Droogte (augustus 2018)

Het park is waterrijk, waardoor de planten, bomen en struiken die in de buurt van het water staan zonder grote problemen deze droogteperiode doorkomen. De populieren langs richting de brug naar de Waterlinieweg hebben het moeilijker. Sommige bomen laten uit zelfbehoud een deel van hun bladeren vallen, en soms ook takken, zoals bij deze populieren. Opmerkelijk is is het grasland op de grote weide redelijk groen, hetgeen wellicht te danken is aan het feit dat enkele weken geleden gemaaid is. Het opkomende nieuwe groen kan zich beter ‘staande’ houden dan de hoge grassen en kruiden.

Hooiweek gaat beginnen (juli 2018)

Zaterdag 7 juli  begint de hooiweek in Bloeyendael.
Die dag wordt van 10.00 – 16.00 uur hooi bijeen geharkt en op hooiwagens gestoken. De paarden worden gemend door Dirk Meerkerk en Romy.
Ook dinsdag, woensdag en donderdag wordt van 19.00 – 21.00 uur gewerkt. Liefhebbers kunnen ons een handje helpen en een hark ter hand nemen.
Zaterdag 14 juli (eveneens van 10-16.00 uur) is de laatste hooidag. Dan hopen we al het hooi uit het park verwijderd te hebben en kan de natuur weer haar gang gaan. Het hooi is onbruikbaar voor dieren vanwege  distels en voor dieren giftige kruiden. Daarom wordt het als GFT behandeld.

Aantal ringslangen fors toegenomen (april 2018)

Bij het ‘opschudden’ van de slangenbroedhoop op 1 april waren we aangenaam  verrast met de vondst van 193 eierschalen, hetgeen bewijst dat er vorig jaar zomer bijna 200 ringslangen het nest verlaten hebben.

Sinds 3 jaar vinden we schalen, en het aantal is sindsdien verveelvoudigd, vergeleken met de 16 eierschalen die we de eerste keer vonden.

De oplettende parkbezoeker kan in de komende maanden in de vijvers en sloten slangen zien zwemmen of op rustige plekken langs de oevers aantreffen, waar ze zich in de zon opwarmen.

 

Herstel van paden (maart 2018)

Een deel van de paden in het park had achterstallig onderhoud. Na regenval waren er secties waar het water bleef staan. Het gevolg was dat de wandelaars een weg erom heen moesten zien te vinden.

Door de storm van 18 januari was een boom op de grote weide geveld die de waterleiding had vernield. Als gevolg van de overstroming en het herstel van de waterleiding waren delen van  paden in dat deel van het park verdwenen of vernield.

Op 26 maart  is begonnen met het herstel van de paden. Binnenkort zullen de bezoekers ook bij of na regenweer zonder natte voeten door het park kunnen wandleen.

Plaatsing van paaltjes (maart 2018)

In het kader van de bestrijding van overlast van loslopende honden, zijn we begonnen met het plaatsen van palen met als boodschap: Honden aan de lijn.

Deze maatregel zal gecombineerd worden met het optreden van BOA’s tegen de hondenbezitters die deze lijn niet willen volgen. Ook zullen we in de komende maanden folders uitdelen aan de bezoekers in het park, met zeven redenen om de honden aan de (korte) lijn te houden.

Een loslopende hond kan:

  • andere wandelaars (met kinderen) afschrikken;
  • dieren en wild opjagen en verwonden;
  • op de grond broedende vogels verstoren en verjagen;
  • (zeldzame) planten en struiken beschadigen;
  • gaten graven: gevaar voor verzwikte enkels tijdens hooien, en voor paarden die bij hooien worden ingezet;
  • dode en besmette dieren oppakken: gevaar voor hondsdolheid;
  • door hondenpoep hondenziekte Parvo verspreiden

 

 

Grootse plannen voor Rijnsweerd (februari 2018)

Gemeente en de ondernemers van Rijnsweerd maken plannen om het kantorenpark tussen Bloeyendael en de Uithof te vitaliseren en er een groot aantal woningen te bouwen. Samen met eigenaren, gebruikers en opdrachtgevers zijn de wensen en plannen uitgewerkt in het zogenaamde (concept) Ambitiedocument. Daarin moet volgens de plannenmakers Rijnsweerd worden klaargestoomd voor de ‘nieuwe economie’. De nieuwe ambitie zet in op kansen vanuit de innovatie-economie en zal Rijnsweerd opnieuw op de kaart zetten.

Het nog zeer globale plan wordt gestructureerd door de plannenmakers aangepakt door alle belanghebbenden in een vroeg stadium uit te nodigen om mee te denken, bezwaren te uiten, met nieuwe ideeën te komen. Ook Stichting Bloeyendael is van meet af aan betrokken en uitgenodigd voor alle bijeenkomsten. Daarnaast hebben de plannenmakers Bloeyendael bezocht, waarbij zij uitleg kregen over de geschiedenis , de waarde en de natuurlijke diversiteit van ons park.

Het bestuur van Bloeyendael heeft ervoor gekozen om te participeren in het Ambitiedocument en heeft daarom in de persoon van de voorzitter afgelopen januari het Signeerdocument mede ondertekend. Als een van de ondertekenaars zullen wij betrokken worden bij de verdere plannen en uitwerking.

 

Stormschade in park (januari 2018)

De storm van 18 januari deed ook het park aan. Een grote grauwe abeel (Robusta) dichtbij de takkenril bleek niet opgewassen tegen de stormvlagen van 120 km per uur. Rond 10 uur ging hij om en viel over een aantal bomen en de takkenril heen. De waterleiding bleek onder de boom door te lopen en werd beschadigd. Het grote weiland veranderde in een waterbassin. De studenten zaten uren zonder water. Vitens kon de waterleiding afsluiten, maar om de reparatie te kunnen doorvoeren moest eerst de boom(wortel) worden verwijderd. Het duurde tot de avond voordat er een kraanwagen beschikbaar was. Die kon de boomstronk over alles heen tillen.

De dag erna kon worden begonnen met het herstel van de waterleiding. Vanaf de  Waterlinieweg werden rijplaten gelegd voor graafmachines en vrachtauto’s. Pas op zaterdag was het werk gereed. Op dinsdag werden de resten van de gesneuvelde boom/bomen gezaagd en afgevoerd.

Link naar foto’s