Donateurs

|Donateurs
Donateurs 2016-02-10T12:45:56+00:00

Donateurs

Wilt u Natuurpark Bloeyendael financieel ondersteunen, wordt dan donateur. Met uw bijdrage van minimaal € 12 per jaar steunt u het beheer en het onderhoud van het park.

Als donateur ontvangt u een welkomstgeschenk (een informatiepakket over het park), en driemaal per jaar het Bloeyendael bulletin. Ook ontvangt u enkele malen per jaar uitnodigingen voor speciale lezingen en excursies door het park. Daarom wordt u verzocht uw naam- en adresgegeven in onderstaand formulier op te geven.

U bent echter pas donateur wanneer uw donatie is overgemaakt op rekening
NL74 INGB 0003 4466 50 t.n.v. Stichting Bloeyendael Utrecht onder vermelding van “nieuwe donateur”.

Uw donatie is aftrekbaar van de belasting omdat de stichting Bloeyendael een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft.

Ik wil donateur worden van park Bloeyendael.

*
*
*
*
*