Jaarverslag 2016

|Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2016 2017-04-03T14:25:15+00:00

Jaarverslag 2016

Na het jubileumjaar 2015 was de focus in 2016 weer volledig gericht op het beheer van het park, het realiseren van verbeteringen en nieuwe voorzieningen in het park.

Overlast
Wij hebben deelgenomen aan de eerste Magie-bijeenkomst (Milieu Adviesgroep Groene Infrastructuur en Ecologie) georganiseerd door stadsecoloog Gitty Korsuize namens de gemeente Utrecht. Hiervoor waren vertegenwoordigers van alle Utrechtse parken uitgenodigd om over het thema overlast te spreken. De uitdaging voor bijna alle Utrechtse parken is het bewaken van de balans tussen natuurbeheer en recreatie. Als die balans wordt verstoord is sprake van overlast. De grootste overlast voor de meeste parken zijn loslopende honden en zwerfvuil.
Deze bijeenkomst heeft ertoe bijgedragen dat we elkaars uitdagingen en aanpak hebben leren kennen met betrekking tot het bestrijden van overlast. Zo zijn wij tijdens de open zondagen begonnen met het aanspreken van bezoekers om hen erop te wijzen dat zij hun hond dienen aan te lijnen, en waarom.

Beleidsplan 2014-2016
In het kader van het beleidsplan is in de zomer een kanoaanleg- en overstapplaats gerealiseerd, die vrijwel direct door kanovaarders in gebruik is genomen. Daarnaast is de oude knuppelbrug in de heemtuin vervangen door een duurzame vlonderbrug. Met dank aan het Wijkteam Oost (Dienst Stadswerken) en Wijkbureau Oost van de gemeente Utrecht die ons hebben gesteund en zich hebben ingezet om deze projecten te realiseren.

Voorlichting en Educatie
Natuurbeleving is een belangrijk thema voor de Stichting. In 2016 zijn als vanouds weer een aantal excursies georganiseerd, zowel binnen als buiten het park. Er is een inspirerend bezoek gebracht aan de heemtuin in Malden, en in ons park zijn excursies georganiseerd over eetbare planten en vogels. Tevens werd een workshop gegeven over het maken van een bijenhotel, en bezocht een groep kinderen van een kunstklas ons park voor het maken van hun impressies van Bloeyendael.
Om onze bezoekers van informatie te voorzien over de Stichting en het park hebben we een informatiebord geplaatst bij de ingang van het paviljoen. Daarnaast werden de beide vitrinekasten door vrijwilligers elk seizoen voorzien van nieuwe foto’s en teksten.

Financiën
In 2016 behaalde de Stichting een negatief saldo van € 622 op een totaal van € 9735 aan kosten. Het aantal donateurs (336) én het totaal gedoneerde bedrag (€ 9058) is toegenomen. De donateursactie in 2016 heeft zijn vruchten afgeworpen.
Ondanks de extra onvoorziene kosten van o.a. veiligheidskleding, aanpassing website en reparatie van materiaal is dank zij goed financieel beheer door de penningmeester het negatieve resultaat zeer beperkt. Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg eind 2016 € 14.820, waardoor de Stichting een solide eigen financiële buffer heeft voor onvoorziene uitgaven voor projecten in het park.

Het volledige jaarverslag kunt u HIER lezen. (PDF)

Het financieel overzicht kunt  u HIER lezen (PDF)