Jaarverslag 2017

|Jaarverslag 2017
Jaarverslag 20172018-03-21T15:09:23+01:00

Jaarverslag 2017

2017 stond in het teken van de succesvolle overdracht van taken van de coördinator beheer Theo de Ronde naar Ineke Blijleven. Daarnaast was een belangrijke focus van het bestuur het organiseren van nieuwe initiatieven voor het park, voor bezoekers en vrijwilligers, en een duurzaam beheer en gebruik van het park.

Beleidsplan 2017-2019

Het Bestuur heeft een nieuw beleidsplan opgesteld op basis waarvan prioriteiten worden gesteld ten aanzien van de volgende kerntaken:
-Beheer van het park
-Natuurbeleving
-Mensen en Middelen
-Communicatie (PR)

Overlast

Behalve door hondeneigenaren die hun honden los laten lopen, wordt overlast veroorzaakt door mensen die illegaal in het park kamperen, vuurwerk afsteken, buiten de paden treden, bloemen/kruiden/takken plukken en rommel achterlaten. Dit leidt tot vernieling van de flora en/of afschrikken of zelf verjagen van de fauna. Ondanks verzoek voor extra inzet van de bevoegde opsporingsambtenaren (BOA’s) heeft dat tot nu toe niet tot verbetering geleid. Het politie-optreden bij een illegale kampeerder was wel succesvol. Het bestrijden en voorkomen van overlast blijft ook in 2018 een belangrijk aandachtspunt, waarin we hopelijk samen met de gemeente effectieve maatregelen kunnen nemen.

Voorlichting en Educatie

Natuurbeleving is een belangrijk thema voor de Stichting, en staat voor de gastvrijheid voor bezoekers en tegelijkertijd voor voorkoming van schade aan het park. In 2017 hebben we weer een mooi pallet aan excursies aan onze vrijwilligers en donateurs aangeboden, zowel binnen als buiten het park. De vrijwilligersdag stond in het teken van een bezoek aan natuurgebied de Moerputten. In ons park zijn excursies georganiseerd over waterfauna, mossen en vleermuizen. In co-productie met IVN de Bilt is de gids Bomen en struiken in Park Bloeyendael uitgebracht, die op open dagen in het paviljoen verkrijgbaar is.

Het nieuwe informatiebord bij de ingang van het paviljoen wordt door vele bezoekers geraadpleegd, net als  beide vitrinekasten, die elk seizoen door vrijwilligers worden voorzien van nieuwe foto’s en teksten.

Financiën

In 2017 behaalde de Stichting een negatief saldo van € 151 op een totaal van € 8.140 aan kosten.
Het aantal donateurs (317) én het totaal gedoneerde bedrag (€ 7907) is afgenomen t.o.v. 2016, maar niet t.o.v. 2015.
Ondanks de extra kosten van o.a. vrijwilligersdag, afscheidsreceptie en bijscholing is dankzij goed financieel beheer door de penning-meester het negatieve resultaat zeer beperkt. Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg eind 2017 € 15.050, waardoor de Stichting een solide eigen financiële buffer heeft voor onvoorziene uitgaven voor projecten en als reservering voor vervanging van apparatuur voor het park. De kascommissie bestaande uit Jan Hartog en Ton Rennen heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd.

Het volledige jaarverslag kunt u HIER lezen. (PDF)

Het financieel overzicht kunt  u HIER lezen (PDF)