Op ons verzoek hebben Matthijs van Hoorn en Jouke van der Kamp in juli een korte inventarisatie gehouden in een deel van park Bloeyendael. Deze ronde leverde 35 soorten op. Uit hun rapportage:

Een mooie soort is het Boompjesmos (Climacium dendroides). We treffen deze soort frequent in de tuin “Bloeyendael binnen”. We stellen vast: de soort heeft het hier kennelijk goed. Boompjesmos is een soort van nat hooiland (vooral dotterbloem hooiland) en van broekbossen. De soort is in de Rode lijst met de vermelding kwetsbaar opgenomen.

Soortenlijst mossen
Toelichting