Foto: Website St. Barbara

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar in een ontwerpbesluit een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van een crematiefaciliteit aan de Biltse Grift. De Stichting maakt in haar zienswijze bezwaar hiertegen, zowel vanwege de verwachte emissies die schadelijk zouden kunnen zijn voor het park, vanwege de obstakelvorming in een ecologische verbindingszone. 

Daarmee sluit de stichting aan bij bezwaren van omwonenden. Zie ook: https://www.oostkrant.com/crematoriumprotest/