Een prachtige bloem met een afschrikwekkende naam: de Adderwortel. Zo genoemd omdat de wortels vlak onder de oppervlakte doorkronkelen en zo de plant flink kunnen laten woekeren. De Adderwortel bloeit van mei tot juli en staat op dit moment onder andere in de Heemtuin van Bloeyendael te schitteren.

De plant wordt wel als ‘indicatorsoort’ voor kwelwater beschouwd. Ze doet het namelijk vooral goed in een gebied met kwelwater dat horizontaal langs de wortels stroomt. Precies wat er aan de hand is in de Heemtuin van Bloeyendael.