Klik op de foto voor een beter beeld.

Ergens in de maand december ligt er een regeerakkoord op hoofdlijnen.  De verbreding van de Ring Utrecht heeft ook op de onderhandelingstafel gelegen. Aannemelijk is dat dit niet als zodanig in het te presenteren Regeerakkoord is opgenomen, maar dat dit punt uitgewerkt gaat worden in het Regeerprogramma dat de nieuwe minister in samenspraak met de Tweede Kamer moet gaan opstellen. Er zijn alternatieve oplossingen. De Kerngroep Ring Utrecht houdt zich actief bezig met de materie en richt zich nu op de onderhandelaars en de tweede kamer. Zie ook hun Persbericht van 30 november j.l.
Onder andere de 70 meter diepe schermwand om het grondwater tegen te houden, is een verontrustend plan. Het is onduidelijk wat dit doet met de grondwaterstromen in de omgeving, voor Amelisweerd, voor de woonwijk Lunetten en ook bijvoorbeeld voor Bloeyendael. Er bestaat grote twijfel over de kwaliteit van die grondwatermodellen. Die twijfel heeft er al toe geleid dat het aanvankelijk gebruikte model intussen is afgekeurd door Rijkswaterstaat. De haalbaarheid van de bouwmethode staat nog lang niet vast.

Voor uitgebreide informatie, zie de website van de Kerngroep.