Eind augustus heeft de stichting een natuurvriendelijke oever laten graven in het westelijk deel van park. De meeste sloten en waterpartijen in het park hebben een steile oever, terwijl een aantal planten juist gebaat is bij een geleidelijke overgang van water naar land. Het kostte de fa. Agterberg een dag om behulp van een kleine graafmachine het ontwerp van Theo de Ronde te realiseren. De verwijderde grond werd verspreid over de roggeakker.
De aanleg is gefinancierd uit een legaat van een donateur.