Admin

Home|Admin Bloeyendael

Over Admin Bloeyendael

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Admin Bloeyendael has created 5 blog entries.

Studiemiddag overlast (okt 2105)

Aanleiding

De aanleiding voor deze studiemiddag vormde de toenemende druk die de Stichting Bloeyendael – beheerder van het gelijknamige park –  ervaart van bezoekers die het natuurkarakter niet op zijn waarde weten te schatten: men laat honden loslopen, verlaat de paden, fietst door het park, vertrapt oevers bij het vissen, steekt planten uit, laat rommel achter…
De vraag was hoe daarmee om te gaan. Moeten we informatiepanelen, verbodsborden of hekken plaatsen, moeten we strengere controles laten uitvoeren op overtreders, moeten we bezoekers aanspreken op hun gedrag? Of moeten we bezoekers meer bij het park betrekken door informatie te  verschaffen, excursies aan te bieden, open dagen te organiseren? De achterliggende vraag was: Hoe kan natuurbehoud en -ontwikkeling samengaan met recreatief gebruik van het groen?

studiemiddagProgramma

Omdat we merkten dat meer parkbeheerders met deze problematiek worstelen, hebben we in het kader van het 25 jarig bestaan van de stichting deze studiemiddag georganiseerd.
35 mensen hebben onze uitnodiging voor deze dag geaccepteerd. Ze zijn afkomstig van 10 parken, alsmede van de gemeente en de Provincie Utrecht.
Na het welkomstwoord door de Berry van Arkel, teamleider Natuur en Landbouw van de Provincie Utrecht, en na het openingswoord door Ton Rennen, voorzitter van de Stichting Bloeyendael, volgden presentaties over de situatie, problemen en oplossingen in drie parken:

-Theo de Ronde, coördinator beheer, over park Bloeyendael,
-Paul Noort over de heemtuin Malden, en
-Rinus Hofs over het Jac. P. Thijssepark in Amstelveen.

Tot slot een bijdrage van Wim Horst over zijn ervaringen als coördinator parken in Utrecht.

Na de pauze werd in vier groepen gediscussieerd over de diverse vormen van gevoelde overlast en over ingezette en mogelijke maatregelen ter bestrijding ervan. Daarna werden de resultaten plenair gepresenteerd.

Belangrijkste conclusies:

 Stel de doelgroepen van het park vast en bepaal de aanpak voor elke groep. Tref ook eventuele voorzieningen per groep.

  • Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van het park. Zij kunnen overtreders (en bezoekers) aanspreken. Daarbij is een positieve houding en open communicatie gewenst. Training kan helpen om die houding en communicatie bij vrijwilligers te bevorderen.
  • Rommel trekt rommel aan. Dus is het zaak om zo snel mogelijk graffiti en zwerfvuil op te ruimen.
  • Zorg voor korte lijnen met toezichthouders. Gericht handhaven gedurende korte tijd is het meeste effectief.

HIER kunt het hele verslag bekijken / downloaden, inclusief de uitkomsten van de discussies in de subgroepen.

Excursie paddenstoelen (okt 2015)

Excursie paddenstoelen (oktober 2015)

Op 10 oktober, een heerlijk zonnige zaterdagmiddag, kwam een 12-tal vrijwilligers en donateurs naar het paviljoen om van mycoloog Peter-1-P1000105Jan Keizer te leren over die prachtige, veelsoortige schimmels: paddenstoelen.

Pas sinds 1821 officieel beschreven en wetenschappelijk onderzocht, werden paddenstoelen eerst tot de planten gerekend. Ze onderscheiden zich echter op
een belangrijk punt van planten , namelijk dat ze voor de afbraak van organisch materiaal zorgen, vooral van dood hout. Ecologisch is die afbraak nodig om voedingstoffen terug te brengen in de bodem, anders zou de bodem uitgeput raken. Paddenstoelen zijn daarmee reducenten en geen producenten. In tegenstelling tot planten die vooral gedijen met zonlicht, stellen paddenstoelen een donkere biotoop op prijs. In Nederland alleen al komen zo’n vijfduizend geregistreerde soorten voor. Vele zijn eetbaar, maar er zijn ook zeer giftige soorten.

De poëzie van een meidoorndonsvoetje

Na deze kennis tot ons genomen te hebben, togen we naar buiten om het geleerde in praktijk te brengen. Onze verwachtingen waren niet hoog gespannen, omdat er op het oog in deze maand weinig paddenstoelen groeiden. Dat bleek een vergissing: voordat we het hek van de heemtuin gepasseerd waren, hadden we al meerdere soorten paddenstoelen ontdekt. (waaronder een kleine paddenstoel met de lichtvoetige naam: het meidoorndonsvoetje).

Aan het einde van excursie hadden we zo’n 34 soorten gevonden, terwijl we niet verder waren gekomen dan het noordelijk deel van het park. Onder de vondsten paddenstoelen met poëtische namen als het klein parasolzwammetje, het zwavelkopje, de veldridderzwam, de sierlijke franjehoed en het plooirokje. Het boudoir van een barones is er niets bij.

Evelien Luursema

Zomerexcursie bomen (sept 2015)

Bomenexcursie 2015 b

Zomerexcursie bomen (september 2015)

Na de winterexcursie in januari werd op 12 september de zomerse variant uitgevoerd: bomen herkennen aan hun bladeren en vruchten. Jaap Milius  van het IVN afdeling de Bilt, had een handig gidsje samengesteld met zowel afbeeldingen van de verschillende boomtakken en vruchten, als met foto’s van de plek waar de betreffende bomen te zien zijn in het park. Tijdens de introductie toonde hij de deelnemers waar ze in de praktijk op dienden te letten.

Daarna was het tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. In twee groepjes trok men het park in;  de 2de groep  wederom onder aanvoering van Enrico van Barneveld.  De deelnemers maakten dankbaar gebruik van de ‘bomengids’. Inmiddels is besloten om deze handzame brochure uit te geven in een samenwerking tussen het IVN en de Stichting Bloeyendael.

Lintje voor Theo de Ronde (mei 2015)

Lintje voor Theo de Ronde (mei 2015)

Tijdens de receptie op 29 mei werd Theo de Ronde door Burgemeester van Zanen als Lid in de Orde van FHK_2015-05-29_6329Oranje Nassau gedecoreerd voor zijn vele verdiensten. Die betreffen niet alleen het park (hij is medeoprichter van de stichting, is sindsdien bestuurder en coördinator van de werkzaamheden in het park), maar ook zijn activiteiten in de Staatsliedenbuurt, zijn betrokkenheid en inzet bij natuurontwikkeling in de stad en zijn inspanningen voor de landelijke vereniging van imkers.

 

Wandelgids voor kinderen (mrt 2015)

WandelgidsWandelgids voor kinderen (maart 2015)

Eind maart 2015 werd tijdens de voorjaarsreceptie de Natuurbelevingstocht in park Bloeyendael ten doop gehouden. Deze kleurrijke wandelgids is bedoeld voor kinderen van de basisschool. Op een wandeling door het park leren ze weetjes over de natuur en moeten ze opdrachten uitvoeren, die in het gidsje van 16 pagina’s kunnen worden opgetekend.
De gids is gratis te verkrijgen op open zondagen en tijdens open huis.

De gids kan hier gedownload worden.

Ga naar de bovenkant