Paul

Home|Paul Brassé

Over Paul Brassé

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Paul Brassé has created 55 blog entries.

Enkele banken verplaatst (mei 2021)

Met behulp van een kleine kraan hebben werknemers van de gemeente enkele banken een nieuwe plek gegeven. Achter het provinciehuis stonden langs de wetering 2 banken dicht bij elkaar. Een van de banken is verplaatst naar de overkant van de Archimedeslaan, waar afgelopen herfst een bank door een misverstand is weggehaald. Verder is een  bank geplaatst aan het pad langs de waterlelievijver, vlak achter het publicatiebord, met uitzicht op de vijver. De derde bank stond halverwege de grote weide, en kijkt nu uit op de nieuwe plas- drasoever achter de heemtuin. 

 

Zienswijze van stichting betreffende plannen crematiefaciliteit St. Barbara

Foto: Website St. Barbara

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar in een ontwerpbesluit een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van een crematiefaciliteit aan de Biltse Grift. De Stichting maakt in haar zienswijze bezwaar hiertegen, zowel vanwege de verwachte emissies die schadelijk zouden kunnen zijn voor het park, vanwege de obstakelvorming in een ecologische verbindingszone. 

Daarmee sluit de stichting aan bij bezwaren van omwonenden. Zie ook: https://www.oostkrant.com/crematoriumprotest/

Watervogeltelling (oktober 2020)

Krakeend op plaats 3

Half oktober vond de eerste watervogeltelling in Bloeyendael plaats. De watervogeltelling is een van de 23 soorten telprojecten die SOVON Vogelonderzoek Nederland uitvoert, met meer dan 10 duizend vrijwilligers. Het doel is om maandelijks van september tot april alle watervogels in een bepaald gebied te tellen. Het gebied van Bloeyendael omvat naast het park ook de ATV-tuinen en de slotgracht.

Er werden 136 watervogels geteld. De wilde eend voert de tellijst aan met 45 exemplaren, gevolgd door de meerkoet (34), de krakeend (28) en de waterhoen (18).

Banken krijgen kleurtje (september 2020)

Het heeft enkele maanden geduurd, maar nu zijn alle banken in het park geverfd. Een nieuwe verfje was nodig, want de lak die erop zat was alweer verdwenen. Daarom is dit keer voor een dekkende verf gekozen. De nieuwe kleur ‘gerst’ valt op tussen het groen: bewegwijzering naar zitplekken is niet nodig. Er is één nadeel: naast wandelaars trekken de banken ook spuitbussen aan. Gelukkig laat die verf zich relatief gemakkelijk verwijderen.  

Viering 30 jarig-bestaan Stichting Bloeyendael gecanceld (september 2020)

Voor zondag 27 september organiseerde het bestuur een festiviteit ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de stichting. Ook zou Mirjam Steinbuch het stokje van het voorzitterschap overdragen aan

Piet van Ommeren. Tevens zou de pas aangelegde natuurvriendelijke oever worden geopend. Het Jong Nederlands Blazersensemble zou het evenement met een concert op de grote weide opluisteren. Er hadden zich meer dan 70 vrijwilligers en donateurs aangemeld.

Vanwege de slechte weersvooruitzichten hebben we de viering moeten afblazen.
Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Het Young NBE heeft beloofd om volgend jaar terug te keren, en dan hopen we bij goed weer en zonder 1,5 afstand met nog meer mensen  te kunnen genieten van een mooi concert op deze uitzonderlijke plek.

Aanleg natuurvriendelijke oever (augustus 2020)

Eind augustus heeft de stichting een natuurvriendelijke oever laten graven in het westelijk deel van park. De meeste sloten en waterpartijen in het park hebben een steile oever, terwijl een aantal planten juist gebaat is bij een geleidelijke overgang van water naar land. Het kostte de fa. Agterberg een dag om behulp van een kleine graafmachine het ontwerp van Theo de Ronde te realiseren. De verwijderde grond werd verspreid over de roggeakker.
De aanleg is gefinancierd uit een legaat van een donateur.

Hooiweek afgesloten (juli 2020)

 

De zomerhooiweek is weer voorbij. Het is de grootste klus van het jaar.
Op 2 werkdagen en 3 avonden hebben onze vrijwilligers in het hele park het hooi afgevoerd. Dank zij voorbereidend werk en een aantal nieuwe vrijwilligers is de klus met gemak geklaard.
Met paard en wagen is het hooi afgevoerd naar de Archimedeslaan waar het door een vrachtauto wordt opgehaald.
Vanwege de COVID-maatregelen konden we voor de koffie en lunch niet in het paviljoen terecht. Maar het blijkt dat de lunch in de natuur veel beter smaakt: het begin van een nieuwe traditie.

Nieuwe voorzitter (juli 2020)

De stichting Bloeyendael heeft per 1 september een nieuwe voorzitter.

Mirjam Steinbuch legt wegens een drukke baan op die datum haar functie neer, maar blijft wel als vrijwilliger werkzaam.

Piet van Ommeren (66) neemt haar stokje over. Hij is als (interim)manager gepokt en gemazeld in de sector ontwikkelingssamenwerking, en wil de komende jaren zijn bestuurservaring en -capaciteiten voor het park en de stichting inzetten.

Veel aanmeldingen van vrijwilligers (juni 2020)

Sinds het begin van de COVID-crisis in maart hebben zich 11 nieuwe vrijwilligers aangemeld. Zo’n grote toeloop hebben we niet eerder ervaren. Ook andere vrijwilligersorganisaties zien een toename als gevolg van de Corona-maatregelen: mensen lijken te zoeken naar een zinvolle tijdbesteding.
Binnenkort beginnen we met hooien. Waar op vorige werkdagen een nieuwkomer door de groep werd verwelkomd tijdens de werkverdeling in het paviljoen, moeten we op zoek naar andere manieren om kennis te maken en de band met de groep nieuwelingen te versterken.
Het totaal aantal vrijwilligers van de stichting bedraagt nu 97.

 

 

Drukte in het park (april 2020)

Het park is de afgelopen weken zeer druk bezocht. Enerzijds door het zonnige en uitnodigende weer, anderzijds vanwege de Corona-maatregelen waardoor mensen op zoek gingen naar alternatieven voor winkelen, markten, terrassen, feesten en bijeenkomsten.

Vooral ‘s middags zochten mensen een zonnige plek om de tijd door te brengen: op banken maar ook op grasvelden. Op enkele zondagen hebben vrijwilligers in tweetallen rondjes gelopen in het hesje van Bloeyendael en de mensen op het gras verzocht op de paden te blijven. Ook hebben we borden geplaatst op de plekken met de meeste drukte.

 

Ga naar de bovenkant