Paul

Home|Paul Brassé

Over Paul Brassé

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Paul Brassé has created 46 blog entries.

Géén broedsucces voor slechtvalken (april 2019)

De afgelopen jaren lukte het de slechtvalken om in hun nestkast op de provincietoren 1 – 2 jongen groot te brengen. Dit voorjaar legde het vrouwtje 2 eieren, en heeft er tot voor kort ook op gebroed.
Maar eind april blijkt het nest verlaten en leeg, op wat ringen van waarschijnlijk duiven na.

Naar de oorzaak kunnen we alleen gissen. Heeft het mannetje niet voor voedsel gezorgd dan wel kunnen zorgen?  Is er een ander vrouwtje in het spel? Zijn de eieren opgegeten en door wie?

Ringslangen opnieuw succesvol (april 2019)

Bij het afgraven van de slangenbroedhoop werden 190 eierschalen gevonden, bijna vergelijkbaar met de 200 van vorig jaar. Vier jaar werden de eerste eierresten gevonden, niet meer dan 16. Een jaar later was het aantal verdriedubbeld en inmiddels is dat dus meer dan vertienvoudigd. We kunnen niet anders constateren dat de slangen de broedhoop waarderen.
Na het opbouwen van de nieuwe hoop troffen we vlakbij onder bramen een vrouwtje ringslang dat zich liet ‘verwennen’ door enkele mannetjes. Ze hoeft dus niet ver te gaan om de eieren te leggen.

Voorjaarsreceptie bij prachtig weer (maart 2019)

Het groeiseizoen werd op 22 maart afgetrapt met een borrel waarvoor vrijwilligers, donateurs en relaties  waren uitgenodigd. Ook dit jaar was het prachtig weer en konden de deuren van het paviljoen wijd open.

In haar toespraak keek onze voorzitter Mirjam terug op de wederwaardigheden van afgelopen jaar, en blikte vervolgens vooruit op de plannen voor het komend jaar.

Schade van storm hersteld (januari 2019)

Eind januari heeft de fa Scholman een aantal bomen en struiken geplant naast de grote weide ter hoogte van de Sterren. Daar was door de januaristorm van 2018 een grote abeel gesneuveld, die in zijn val een aantal bomen en struiken meenam.

Dank zij geld van het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht was deze operatie mogelijk. Het zal nog jaren duren voordat de natuur het de sporen van de storm heeft weggewerkt.

Rustig eindejaar in park (januari 2019)

We hopen natuurlijk dat het aan de geplaatste vuurwerkvrij-borden heeft gelegen, feit is dat het park aan het einde van het jaar verschoond is gebleven van knallen en vuurwerkresten. Dat blijkt uit eigen waarnemingen en uit enkele gesprekken die het AD gevoerd heeft met bezoekers van het park.

Dus THX voor het initiatief van de gemeente Utrecht.

 

 

Eerste vuurwerkvrij bord van Utrecht in Bloeyendael onthuld (december 2018)

Maandag 18 december presenteerden de burgemeester van Zanen en de CDA-fractievoorzitter van Waveren de eerste vuurwerkvrij-bordjes in Utrecht.  Daarvoor hadden ze Park Bloeyendael uitgekozen. Het park is een van de 31 vuurwerkvrije zones die de gemeenteraad onlangs heeft aangewezen.

Onze voorzitter Mirjam Steinbuch benadrukte in haar toespraakje dat vuurwerk ertoe kan leiden dat vogels en dieren in paniek op de vlucht slaan, en zich – vooral ‘s avonds en ‘s nachts- kunnen verwonden. Ook kunnen dieren uit hun winterslaap geraken.
Ze blikte vooruit naar de plannen om woningen te bouwen in Rijnsweerd, en gaf aan dat die plannen een risico inhouden voor de broodnodige rust en stilte die bij een natuurpark horen.

In totaal zijn er 2×8 borden bij de ingangen van het park geplaatst.
Zie ook het AD- interview.

Laatste werkdag (november 2018)

Zaterdag 24 november werden de laatste bladeren van de paden geharkt. Een deel werd opgeslagen en zal in april worden ingezet voor de opbouw van de slangenbroedhoop. Na de werkdag waaraan zo’n 25 vrijwilligers deelnamen, was er een gezellig samenzijn in het paviljoen, dat werd bekroond met een boerenkooldiner.

De volgende algemene activiteit vindt eind januari plaats. Op maandagen en donderdagen wordt er nog door een kleine groep doorgewerkt, o.a. bij het bestrijden van duizendknoop, en verschillende andere klussen.

 

Bloeyendael vuurwerkvrij (november 2018)

Bloeyendael behoort tot de 31 gebieden die de Utrechtse gemeenteraad heeft aangewezen als vuurwerkvrije zones. Het gaat met name om  dieren(buiten)verblijven en natuurgebieden. Hier mogen ook tijdens de officiële afsteektijden, tussen oudejaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsdag 02.00 uur, geen rotjes of vuurpijlen afgestoken worden.
Vanaf 15 december worden bij het park borden geplaatst die bezoekers wijzen op dit verbod.

Baggerronde (september 2018)

Eind augustus is de fa. Scholman begonnen met het baggeren van de sloten en waterpartijen in het park. De laatste baggerronde dateert alweer van 10 jaar geleden. Door de geringe diepte en door de groei van waterpest zijn de voorwaarden voor optimaal waterleven minimaal geworden. Daarom heeft de gemeente ingestemd met een plan voor schoonmaak en verdieping.  In goede samenwerking met de uitvoerder is afgesproken waar welk  materieel op welke plaats wordt ingezet, zodat zo min mogelijk schade aan het groen en de oevers ontstaat. Er zijn rijplaten neergelegd voor de graafmachine en voor de tractor die het slib moet afvoeren. Het baggeren gebeurt met een boot die door een lier door de watergangen wordt getrokken en de bagger voor zich uitduwt. Deze methode levert de minste schade op voor het park.

Het baggeren duurt een zestal weken.

Droogte (augustus 2018)

Het park is waterrijk, waardoor de planten, bomen en struiken die in de buurt van het water staan zonder grote problemen deze droogteperiode doorkomen. De populieren langs richting de brug naar de Waterlinieweg hebben het moeilijker. Sommige bomen laten uit zelfbehoud een deel van hun bladeren vallen, en soms ook takken, zoals bij deze populieren. Opmerkelijk is is het grasland op de grote weide redelijk groen, hetgeen wellicht te danken is aan het feit dat enkele weken geleden gemaaid is. Het opkomende nieuwe groen kan zich beter ‘staande’ houden dan de hoge grassen en kruiden.