Nieuws

Home|Nieuws

Viering 30 jarig-bestaan Stichting Bloeyendael gecanceld (september 2020)

Voor zondag 27 september organiseerde het bestuur een festiviteit ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de stichting. Ook zou Mirjam Steinbuch het stokje van het voorzitterschap overdragen aan

Piet van Ommeren. Tevens zou de pas aangelegde natuurvriendelijke oever worden geopend. Het Jong Nederlands Blazersensemble zou het evenement met een concert op de grote weide opluisteren. Er hadden zich meer dan 70 vrijwilligers en donateurs aangemeld.

Vanwege de slechte weersvooruitzichten hebben we de viering moeten afblazen.
Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Het Young NBE heeft beloofd om volgend jaar terug te keren, en dan hopen we bij goed weer en zonder 1,5 afstand met nog meer mensen  te kunnen genieten van een mooi concert op deze uitzonderlijke plek.

Aanleg natuurvriendelijke oever (augustus 2020)

Eind augustus heeft de stichting een natuurvriendelijke oever laten graven in het westelijk deel van park. De meeste sloten en waterpartijen in het park hebben een steile oever, terwijl een aantal planten juist gebaat is bij een geleidelijke overgang van water naar land. Het kostte de fa. Agterberg een dag om behulp van een kleine graafmachine het ontwerp van Theo de Ronde te realiseren. De verwijderde grond werd verspreid over de roggeakker.
De aanleg is gefinancierd uit een legaat van een donateur.

Hooiweek afgesloten (juli 2020)

 

De zomerhooiweek is weer voorbij. Het is de grootste klus van het jaar.
Op 2 werkdagen en 3 avonden hebben onze vrijwilligers in het hele park het hooi afgevoerd. Dank zij voorbereidend werk en een aantal nieuwe vrijwilligers is de klus met gemak geklaard.
Met paard en wagen is het hooi afgevoerd naar de Archimedeslaan waar het door een vrachtauto wordt opgehaald.
Vanwege de COVID-maatregelen konden we voor de koffie en lunch niet in het paviljoen terecht. Maar het blijkt dat de lunch in de natuur veel beter smaakt: het begin van een nieuwe traditie.

Nieuwe voorzitter (juli 2020)

De stichting Bloeyendael heeft per 1 september een nieuwe voorzitter.

Mirjam Steinbuch legt wegens een drukke baan op die datum haar functie neer, maar blijft wel als vrijwilliger werkzaam.

Piet van Ommeren (66) neemt haar stokje over. Hij is als (interim)manager gepokt en gemazeld in de sector ontwikkelingssamenwerking, en wil de komende jaren zijn bestuurservaring en -capaciteiten voor het park en de stichting inzetten.

Veel aanmeldingen van vrijwilligers (juni 2020)

Sinds het begin van de COVID-crisis in maart hebben zich 11 nieuwe vrijwilligers aangemeld. Zo’n grote toeloop hebben we niet eerder ervaren. Ook andere vrijwilligersorganisaties zien een toename als gevolg van de Corona-maatregelen: mensen lijken te zoeken naar een zinvolle tijdbesteding.
Binnenkort beginnen we met hooien. Waar op vorige werkdagen een nieuwkomer door de groep werd verwelkomd tijdens de werkverdeling in het paviljoen, moeten we op zoek naar andere manieren om kennis te maken en de band met de groep nieuwelingen te versterken.
Het totaal aantal vrijwilligers van de stichting bedraagt nu 97.

 

 

Drukte in het park (april 2020)

Het park is de afgelopen weken zeer druk bezocht. Enerzijds door het zonnige en uitnodigende weer, anderzijds vanwege de Corona-maatregelen waardoor mensen op zoek gingen naar alternatieven voor winkelen, markten, terrassen, feesten en bijeenkomsten.

Vooral ‘s middags zochten mensen een zonnige plek om de tijd door te brengen: op banken maar ook op grasvelden. Op enkele zondagen hebben vrijwilligers in tweetallen rondjes gelopen in het hesje van Bloeyendael en de mensen op het gras verzocht op de paden te blijven. Ook hebben we borden geplaatst op de plekken met de meeste drukte.

 

Vleermuis overwintert in kast (april 2020)

Sinds 15 januari verblijft er gewone dwergvleermuis in een vleermuiskast in het noordelijke deel van het park. Dit weten we dankzij de observaties van Hedzer Ferwerda. Hij bezoekt maandelijks de vleermuiskasten in de Voorveldse Polder, Bloeyendael en Griftstede.
Het is voor het eerst dat een overwinteraar in deze gebieden wordt aangetroffen in een kast. Doorgaans overwintert deze soort in gebouwen, spouwmuren etc., maar ook in forten waar Utrecht er meerdere van heeft. Wellicht is deze vleermuis trendsetter, en zullen de komende winters meer bewoonde kasten worden aangetroffen.
De soort heet ‘gewoon’ omdat het de meeste voorkomende soort in Nederland is.

Slangenbroedhoop succesvol (april 2020)

Bij het afgraven de slangenbroedhoop vonden we 4-6 eiclusters, goed voor zo’n 110 eieren. Opmerkelijk was dat een klein deel van de eieren was aangevreten, wellicht door muizen. Hopelijk is dat gebeurd na het uitkomen van de eieren.

De laatste jaren was er een stijging te zien in het aantal eiresten. We zien nu voor het eerst een daling in aantallen. Heeft deze broeihoop zijn limiet bereikt.

 

Vos gespot in het park (december 2019)

In de laatste week van 2019 zette de wildcamera een vos op het plaatje, die een blikje sardines onweerstaanbaar vond. Voor het eerst kunnen we zijn aanwezigheid in het park vaststellen.

Hoe schuw deze beesten ook zijn, in toenemende mate zoeken ze de nabijheid van de stad, waar blijkbaar voldoende voedsel te vinden is.

Inventarisatie paddenstoelen (oktober 2019)

In de laatste week van oktober hebben Susan Bol, Wil Bouwhuis en Ina van den Berge (IVN) de paddenstoelen en zwammen op enkele trajecten in het park geïnventariseerd. De paddenstoelentijd was eigenlijk over zijn hoogtepunt heen, maar de zoektocht leverde toch nog 30 soorten op. Waaronder soorten met prachtige namen als langsteel franjehoed, plooivoetstuifzwam, zwavelkophoningzwam en koraalzwam.

 

 

Lijst met paddenstoelen 2019

Go to Top