Nieuws

Home|Nieuws

Bezoek van ouderen aan het park (september 2019)

 

De stichting Met je Hart organiseert activiteiten voor alleenstaande ouderen.
Op 12 september bezochten 5 ouderen (geaccompagneerd door 3 vrijwilligers van deze stichting) de heemtuin van Bloeyendael. Daar werden ze ontvangen door 2 bestuursleden ontvangen met koffie en thee. Zij vertelden over de geschiedenis van Bloeyendael, over de bijzonderheden van het park en over de het werk van de stichting. Daarna werd een kleine wandeling door het park gemaakt.
Het park en de ontvangst viel zeer in de smaak bij de ouderen en de vrijwilligers van Met je Hart; dermate dat we volgend jaar een nieuwe groep ouderen zullen mogen verwelkomen.

Grote kroosvaren verdwenen (augustus 2019)

Na de baggerronde in 2018 was een deel van de sloten in snel tempo bevolkt geraakt door het grote kroosvaren. Deze snel groeiende waterplant dekte de sloten geheel af, waardoor er geen zonlicht op de bodem kon komen en slootleven onmogelijk werd. Tot tweemaal toe hebben vrijwilligers het kroos (grotendeels) verwijderd, maar het keerde steeds terug. (zie artikel).

Onze verbazing en opluchting is des te groter nu blijkt dat het kroosvaren in korte tijd is verdwenen en plaats heeft gemaakt voor het gewone kroos. We hebben nog geen idee wat de verdwijning heeft veroorzaakt.  De sloten zien er weer uit als vanouds, en we hopen dan ook de ijsvogel in dit deel van het park terug te zien.

Vrijwilligersdag (22 juni 2019)

Dit jaar lag het doel van de vrijwilligersexcursie dichtbij: het Maximapark in Vleuten de Meern.
De groep van 28 vrijwilligers werd verwelkomd door Peter Mocking, die ons informeerde over het ontstaan en kenmerken van het Maximapark. Vervolgens wandelden we door (een deel van) het park, kregen uitleg over bijzonderheden, kunst en flora, en bewonderden bij prachtig weer wat de natuur met hulp van de vele vrijwilligers in relatief weinig tijd tot stand heeft gebracht. Het was een inspirerende ervaring.
Na een drankje op het terras van het aangrenzende Castellum, keerden we terug naar het paviljoen, waar Reina kookt een heerlijk buffet had bereid.

 

 

Excursie grassen (juni 2019)

Op zaterdagochtend 1 juni voerde landschapskundige en ecoloog Paul van Kan ons binnen in de omvangrijke maar relatief weinig bekende wereld van de grassen. Na een korte introductie bij de koffie werd de heemtuin het demonstratieveld van een aantal soorten. Daarna volgden de 16 deelnemers Paul op een korte wandeling door het park en eindigden de excursie bij de waterlelievijver, waar we een exemplaar van de zegge aantroffen: de hoge cyperzegge. Daarvoor hadden we al kennis gemaakt met o.a. de glanshaver, wolgras, kamgras, kropaar, vossestaart en ijle dravik. Teruggekeerd in het paviljoen bekeken we een selectie grassen door een loep, die toegang gaf tot een ongeziene wereld.

Géén broedsucces voor slechtvalken (april 2019)

De afgelopen jaren lukte het de slechtvalken om in hun nestkast op de provincietoren 1 – 2 jongen groot te brengen. Dit voorjaar legde het vrouwtje 2 eieren, en heeft er tot voor kort ook op gebroed.
Maar eind april blijkt het nest verlaten en leeg, op wat ringen van waarschijnlijk duiven na.

Naar de oorzaak kunnen we alleen gissen. Heeft het mannetje niet voor voedsel gezorgd dan wel kunnen zorgen?  Is er een ander vrouwtje in het spel? Zijn de eieren opgegeten en door wie?

Ringslangen opnieuw succesvol (april 2019)

Bij het afgraven van de slangenbroedhoop werden 190 eierschalen gevonden, bijna vergelijkbaar met de 200 van vorig jaar. Vier jaar werden de eerste eierresten gevonden, niet meer dan 16. Een jaar later was het aantal verdriedubbeld en inmiddels is dat dus meer dan vertienvoudigd. We kunnen niet anders constateren dat de slangen de broedhoop waarderen.
Na het opbouwen van de nieuwe hoop troffen we vlakbij onder bramen een vrouwtje ringslang dat zich liet ‘verwennen’ door enkele mannetjes. Ze hoeft dus niet ver te gaan om de eieren te leggen.

Voorjaarsreceptie bij prachtig weer (maart 2019)

Het groeiseizoen werd op 22 maart afgetrapt met een borrel waarvoor vrijwilligers, donateurs en relaties  waren uitgenodigd. Ook dit jaar was het prachtig weer en konden de deuren van het paviljoen wijd open.

In haar toespraak keek onze voorzitter Mirjam terug op de wederwaardigheden van afgelopen jaar, en blikte vervolgens vooruit op de plannen voor het komend jaar.

Schade van storm hersteld (januari 2019)

Eind januari heeft de fa Scholman een aantal bomen en struiken geplant naast de grote weide ter hoogte van de Sterren. Daar was door de januaristorm van 2018 een grote abeel gesneuveld, die in zijn val een aantal bomen en struiken meenam.

Dank zij geld van het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht was deze operatie mogelijk. Het zal nog jaren duren voordat de natuur het de sporen van de storm heeft weggewerkt.

Rustig eindejaar in park (januari 2019)

We hopen natuurlijk dat het aan de geplaatste vuurwerkvrij-borden heeft gelegen, feit is dat het park aan het einde van het jaar verschoond is gebleven van knallen en vuurwerkresten. Dat blijkt uit eigen waarnemingen en uit enkele gesprekken die het AD gevoerd heeft met bezoekers van het park.

Dus THX voor het initiatief van de gemeente Utrecht.

 

 

Eerste vuurwerkvrij bord van Utrecht in Bloeyendael onthuld (december 2018)

Maandag 18 december presenteerden de burgemeester van Zanen en de CDA-fractievoorzitter van Waveren de eerste vuurwerkvrij-bordjes in Utrecht.  Daarvoor hadden ze Park Bloeyendael uitgekozen. Het park is een van de 31 vuurwerkvrije zones die de gemeenteraad onlangs heeft aangewezen.

Onze voorzitter Mirjam Steinbuch benadrukte in haar toespraakje dat vuurwerk ertoe kan leiden dat vogels en dieren in paniek op de vlucht slaan, en zich – vooral ‘s avonds en ‘s nachts- kunnen verwonden. Ook kunnen dieren uit hun winterslaap geraken.
Ze blikte vooruit naar de plannen om woningen te bouwen in Rijnsweerd, en gaf aan dat die plannen een risico inhouden voor de broodnodige rust en stilte die bij een natuurpark horen.

In totaal zijn er 2×8 borden bij de ingangen van het park geplaatst.
Zie ook het AD- interview.

Go to Top