Donateurs

Wilt u Natuurpark Bloeyendael financieel ondersteunen, wordt dan donateur. Met uw bijdrage van minimaal       € 12 per jaar steunt u het beheer en het onderhoud van het park.

Als donateur ontvangt u een welkomstgeschenk (een informatiepakket over het park), en driemaal per jaar het Bloeyendael bulletin. Ook ontvangt u enkele malen per jaar uitnodigingen voor speciale lezingen en excursies door het park. Daarom wordt u verzocht uw naam- en adresgegeven in onderstaand formulier op te geven.

Hoe kunt u donateur worden?

Als stichting proberen we de kosten van het betaalverkeer zo veel mogelijk te beperken door u als donateur te vragen een doorlopende machtiging af te geven voor betalen van uw jaarlijkse donatie. Een machtiging kunt u hier downloaden en volledig ingevuld en ondertekend per post of per e-mail toezenden aan St Bloeyendael te Utrecht.

Indien u geen doorlopende machtiging wilt afgeven:

  • verzoeken we u uw donatie elektronisch over te maken of met een persoonlijke overschrijvingskaart naar bankrekeningnummer NL74 INGB 0003 4466 50 t.n.v. St. Bloeyendael, Utrecht onder vermelding van uw naam en ‘nieuwe donateur’.
  • èn om uw gegevens in het onderstaande formulier in te vullen en aan ons door te zenden.