Het park is waterrijk, waardoor de planten, bomen en struiken die in de buurt van het water staan zonder grote problemen deze droogteperiode doorkomen. De populieren langs richting de brug naar de Waterlinieweg hebben het moeilijker. Sommige bomen laten uit zelfbehoud een deel van hun bladeren vallen, en soms ook takken, zoals bij deze populieren. Opmerkelijk is is het grasland op de grote weide redelijk groen, hetgeen wellicht te danken is aan het feit dat enkele weken geleden gemaaid is. Het opkomende nieuwe groen kan zich beter ‘staande’ houden dan de hoge grassen en kruiden.