Educatie

Praktisch bezig zijn
Op verzoek organiseert de stichting Bloeyendael voor groepen (school)kinderen educatieve bezigheden gedurende een ochtend of middag.
Het doel van een educatieve les is dat kinderen zelf ontdekken wat er allemaal zoal rondkruipt, -vliegt en -zwemt in de natuur. Groepjes kinderen gaan onder begeleiding van een vrijwilliger het park in om planten, (water)diertjes en insecten te zoeken, te vangen en te bekijken. Daarbij maken ze gebruik van schepnetjes, onderwaterkijkkastjes, loupes, microscopen en zoekkaarten.

Mogelijke thema’s
Educatieve lessen kunnen worden georganiseerd rondom de volgende thema’s:
– waterleven
– bodemleven
– insecten
– bijenteelt
– vogelkastjes
– planten en bomen

De leeropbrengst is natuurlijk groter wanneer op school een voorbereidende les is gegeven over het betreffende onderwerp.

Geen kosten
Een educatieve les in Park Bloeyendael is kosteloos. Bovendien zorgen wij voor limonade, thee en koffie.

Contact
Heeft u als leerkracht of begeleider interesse in een educatieve activiteit, dan kunt u contact met ons opnemen via info@bloeyendael.nl of per telefoon (06 – 4500 5700).