Flora en Fauna

Flora
Dank zij het bijzonder beheer en de beschermende maatregelen is het park het hele jaar door gezegend met een keur van bloemen en planten.
We noemen hier de sterhyacint, de vingerhelmbloem, kievitsbloem, adderwortel, grote pimpernel, grote ratelaar, gele lis en rietorchis.
Lijst met planten

Vogels
In 2016 zijn 52 soorten vogels gespot in het park. Een aantal is standvogel, een aantal verblijft een deel van het jaar in het park of is doortrekker. Naast de usual suspects kunnen komen we minder courante soorten tegen, zoals de slechtvalk (op de Provincietoren), de ijsvogel, de sperwer, die in 2014 hier broedde, de goudvink en de bladkoning.
Lijst met vogels

Vlinders
Bloeyendael is een van de weinige Utrechtse parken waar het Oranjetipje voorkomt. En natuurlijk vinden we er dagvlinders als het klein koolwitje, het klein geaderd witje, de gehakkelde aurelia, de citroenvlinder, het boomblauwtje, de kleine vuurvlinder, het bont en bruin zandoogje.

Zoogdieren
Vroege en late wandelaars zullen ongetwijfeld een ontmoeting hebben met een Bloeyendael-konijn. Ook de eekhoorn laat zich vaker in het park zien. Meer verborgen dieren zijn de bruine rat, de wezel, de boommarter en bunzing, de dwergmuis en de muskusrat.

Waterdieren
Een belangrijk deel van het park vormen de waterpartijen, waarin veel leven schuilgaat.
Naast enkele soorten kikkers en padden, zwemmen er vier soorten vissen, kan men er ook de rivierkreeft en Amerikaanse kreeft aantreffen, alsmede de kleine watersalamander.

Libellen
Voor libellen is Bloeyendael een prima habitat. In 2018 zijn er 24 soorten gespot, waaronder de zeldzame gevlekte witsnuitlibel.
Lijst met libellen

Zweefvliegen
In de jaren 2006-2009 werden 61 soorten zweefvliegen in het park geteld, waarvan een viertal zeldzaam is en schilderachtige namen draagt als de Ingesnoerde waterzweefvlieg, het paddenstoelgitje, de variabele kommazweefvlieg en het glimmend roetneusje.
Lijst met zweefvliegen

Mossen
In juli 2019 hebben Matthijs van Hoorn en Jouke van der Kamp een inventarisatie gehouden in een deel van park Bloeyendael. Deze ronde leverde 35 soorten op.
Lijst met mossen 2019
Toelichting

De laatste mosseninventarisatie dateerde van oktober 2013.
Toen kwamen Hans de Bruijn en Matthijs van Hoorn op 67 soorten, 14 meer dan in 2008.
Lijst met mossen 2013

Paddenstoelen
In de laatste week van oktober 2019 hebben Susan Bol, Wil Bouwhuis en Ina van den Berge de paddenstoelen en zwammen op enkele trajecten in het park geïnventariseerd. Dat leverde 30 soorten op.
Lijst met paddenstoelen 2019