De afgelopen jaren lukte het de slechtvalken om in hun nestkast op de provincietoren 1 – 2 jongen groot te brengen. Dit voorjaar legde het vrouwtje 2 eieren, en heeft er tot voor kort ook op gebroed.
Maar eind april blijkt het nest verlaten en leeg, op wat ringen van waarschijnlijk duiven na.

Naar de oorzaak kunnen we alleen gissen. Heeft het mannetje niet voor voedsel gezorgd dan wel kunnen zorgen?  Is er een ander vrouwtje in het spel? Zijn de eieren opgegeten en door wie?