Deze serie foto’s is genomen rond 1976 direct na de aanleg van het park.
Foto’s zijn ter beschikking gesteld door Hans Pemmelaar. (ontwerper van het park)

Ambtelijke notitie leidt tot actie
In de winter van 1975/1976 laat de gemeente Utrecht aan de oostkant van de stad in de vroegere Johannapolder een natuurpark en een volkstuinencomplex aanleggen, ontworpen door de gemeentelijke landschapsarchitect Hans Pemmelaar. Door bezuinigingen op het groenbeheer gaat de kwaliteit van het park al gauw zienderogen achteruit. In 1990 verschijnt er een ambtelijke notitie die voorziet in de bouw van kantoorpanden op deze locaties. Deze plannen wekken de woede op van de volkstuinders van ATV Stadion. Zij richten op 21 mei 1990 de actiegroep Bloeyendael op en mobiliseren de bevolking van Utrecht Oost. De groep voert tal van acties: zij verzamelt handtekeningen, lobbiet bij de gemeenteraad en bestuurders, en start bezwaarprocedures. Ter ondersteuning van deze strijd zet Dick Bruna Nijntje in als actievoerder, sindsdien het logo van Bloeyendael.

Koerswijziging
Als gevolg van de acties bedenkt de gemeente zich en ontwerpt een planologische visie op de oostrand van de stad (Structuurschets De Strook). Daarin kiest zij naast kantorenbouw in een deel van het gebied Rijnsweerd Noord, nadrukkelijk voor behoud van het Natuurpark Bloeyendael en het volkstuinencomplex. De actiegroep vormt zich om tot de Stichting Bloeyendael en gaat samen met de dienst Stadswerken van de gemeente het park gaat beheren.

Bloeyendael komt tot rust
Na de koerswijziging van de gemeente is het gevaar nog niet geweken. In de periode 1995-2000 heeft het stichtingsbestuur de handen vol aan het afwenden van onheil dat het park bedreigt. Er zijn plannen om een trambaan dwars door het park aan te leggen. Er zijn onwelgevallige verkeers- (auto) plannen en er staat hoogbouw op de gemeentelijke tekentafels. Niet alles kan worden tegengehouden: zo verrijzen er wel degelijk hoge kantoorgebouwen in de onmiddellijke nabijheid van het park. Ook is er in die jaren nog steeds veel strijd / meningsverschil / onmin met de gemeente vanwege het achterstallige onderhoud van het park. Vanaf 2000 komt park Bloeyendael in rustiger vaarwater. Bloeyendael wordt als natuurpark erkend en gewaardeerd door alle partijen, en wordt in goede samenwerking met Stadsbeheer planmatig beheerd.