infobord

Eind oktober werd een informatiebord geplaatst. Het bord markeert de ingang naar het paviljoen en de heemtuin.  Dank zij de opvallende plattegrond krijgt de bezoeker een duidelijk beeld van de verschillende delen en grenzen van het park en zijn omgeving . Ook verschaft het bord achtergronden bij  het ontstaan van het park en de stichting, en laat het enkele hoogtepunten zien in de flora en fauna.

Het bord werd gefinancierd dank zij giften van enkele donateurs.