Jaarverslag 2018

In het afgelopen jaar is zeer veel tijd en aandacht besteed aan het onderhoud en herstel van het park. 2018 begon met een grote storm die veel schade aanrichtte in het park. Er is veel werk verzet in het snoeien en wegslepen van hout en – als voorbereiding op het baggeren – in het schonen van de waterwegen.

Overlast

Wij proberen in het park zo min mogelijk borden te plaatsen, echter voor de handhaving is het helaas toch noodzakelijk bezoekers op ge/verboden te wijzen. Het bestuur heeft daarom blauwe honden-aan-de-lijn bordjes geplaatst om de overlast van loslopende honden beter het hoofd te kunnen bieden.

Wij waren verheugd met het initiatief van de Burgemeester en wethouder om meer vuurwerkvrije zones in Utrecht aan te wijzen, en met het feit dat natuurpark Bloeyendael een van de vuurwerkvrije zones is. In december zijn de nieuwe borden op feestelijke wijze en met aandacht van de media onthuld bij de ingang van Bloeyendael door Burgemeester van Zanen en initiatiefnemer Wethouder van Waveren.

De omgeving van Bloeyendael

Park Bloeyendael heeft te maken met twee belangrijke (stede)bouw-kundige ontwikkelingen: verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht en de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan voor het kantorenpark Rijnsweerd. Met name het zogenaamde Ambitieplan voor Rijnsweerd vormt op termijn een potentiële bedreiging voor het park, vanwege plannen voor woningbouw in de directe nabijheid van het park. Het bestuur zal deze zorgen uitdragen naar alle betrokken instanties en werkt in dit verband aan een visiedocument voor behoud en bescherming van het natuurpark

Financiën

In 2018 behaalde de Stichting een negatief saldo van € 690 op een totaal van € 25.045 aan kosten. Van deze kosten is €15.275 gesubsidieerd door het Initiatievenfonds voor het inboeten van groen n.a.v. de stormschade.

Het aantal betalende donateurs (293) is afgenomen, maar het totaal gedoneerde bedrag (€ 8.930) is toegenomen t.o.v. 2017. Het bestuur beraadt zich over maatregelen om het donateursbestand – en daarmee onze inbedding in de stad – te vergroten.

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg eind 2017   € 14.000, waardoor de Stichting een solide financiële buffer houdt voor onvoorziene uitgaven voor projecten en als reservering voor vervanging van apparatuur voor het park.

Het volledige jaarverslag kunt u HIER lezen. (PDF)