Jaarverslag 2019

In het afgelopen jaar hebben we met elkaar onverminderd hard gewerkt aan het onderhoud en herstel van het park na de storm en het baggeren in 2018.  Nieuwe uitdaging was het grote kroosvaren dat plots een groot deel van de waterwegen rood kleurde.

Overlast
Met het plaatsen van de blauwe honden-aan-de-lijn bordjes, lijkt het aantal loslopende honden af te nemen. We ervaren dat een kleine categorie hondeneigenaren hun hond niet wenst aan te lijnen ondanks verzoeken van onze kant. Verder wordt overlast veroorzaakt door fietsers, die soms weigeren af te stappen wanneer zij worden aangesproken en bezoekers die rommel achterlaten. Ook treffen wij zogenaamde cruisers aan in het park met hun afval. Alleen door stelselmatige inzet van de BOA’s kan hier wat aan worden gedaan.

Omgeving
In 2019 is het Bestuur begonnen om de ontwikkelingen rondom het Ambitieplan kantorenpark Rijnsweerd mee te nemen in mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hierbij zijn 2 factoren van belang: Het ontwikkelen en zo nodig vernieuwen van het natuurpark ter verhoging van de diversiteit en natuurwaarde, en daarnaast anticiperen op de geplande komst van woningen naast het park.

Beleidsplan
Het Bestuur heeft in de afgelopen jaren op basis van het beleidsplan prioriteiten gesteld ten aanzien van de volgende kerntaken:

– Beheer van het park
– Natuurbeleving en overlast
– Mensen en Middelen

Financiën
In 2019 behaalde de Stichting een positief saldo van € 3.407 op een totaal van € 8.394 aan kosten.
Het aantal betalende donateurs (300) is met 2% toegenomen. Daarnaast heeft de Stichting van een aantal donateurs relatief grote eenmalige donaties ontvangen.
Dankzij een goed financieel beheer door de penningmeester bedraagt het eigen vermogen van de Stichting eind 2019 € 9.887 met daarnaast een reservering van € 7.500 voor vervanging van afgeschreven gereedschap.

Het volledige jaarverslag kunt u HIER lezen. (PDF)