Eind september is een derde ‘paddenpoel’ aangelegd in Bloeyendael, dank zij een donatie van het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. Deze poel is uitgegraven op een laag gelegen stuk, ten Westen en in het verlengde van de Grote Weide.
Voorlopig zal de plek nog kaal zijn, en we moeten op het voorjaar wachten vooraleer er voldoende begroeiing en daarmee ook voedsel (insecten) is om deze koudbloedige dieren te lokken.
De amfibieën die we in Bloeyendael kennen zijn 2 soorten kikkers (de groene en de bruine), de (gewone) salamander en de (gewone/bruine) pad.