We hopen natuurlijk dat het aan de geplaatste vuurwerkvrij-borden heeft gelegen, feit is dat het park aan het einde van het jaar verschoond is gebleven van knallen en vuurwerkresten. Dat blijkt uit eigen waarnemingen en uit enkele gesprekken die het AD gevoerd heeft met bezoekers van het park.

Dus THX voor het initiatief van de gemeente Utrecht.