Eind januari heeft de fa Scholman een aantal bomen en struiken geplant naast de grote weide ter hoogte van de Sterren. Daar was door de januaristorm van 2018 een grote abeel gesneuveld, die in zijn val een aantal bomen en struiken meenam.

Dank zij geld van het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht was deze operatie mogelijk. Het zal nog jaren duren voordat de natuur het de sporen van de storm heeft weggewerkt.