Eind augustus is de fa. Scholman begonnen met het baggeren van de sloten en waterpartijen in het park. De laatste baggerronde dateert alweer van 10 jaar geleden. Door de geringe diepte en door de groei van waterpest zijn de voorwaarden voor optimaal waterleven minimaal geworden. Daarom heeft de gemeente ingestemd met een plan voor schoonmaak en verdieping.  In goede samenwerking met de uitvoerder is afgesproken waar welk  materieel op welke plaats wordt ingezet, zodat zo min mogelijk schade aan het groen en de oevers ontstaat. Er zijn rijplaten neergelegd voor de graafmachine en voor de tractor die het slib moet afvoeren. Het baggeren gebeurt met een boot die door een lier door de watergangen wordt getrokken en de bagger voor zich uitduwt. Deze methode levert de minste schade op voor het park.

Het baggeren duurt een zestal weken.