Stichting Bloeyendael Ontstaan van de Stichting Begin 1990 had de gemeente plannen om het volkstuincomplex en het natuurpark Bloeyendael – die rond 1975 tegen hoge kosten waren aangelegd – in te ruilen voor kantoorgebouwen en wegen. Uit protest werd op een ledenvergadering van de Volkstuinvereniging ‘Stadion’ de actiegroep Bloeyendael opgericht die een aantal acties startte om deze plannen te dwarsbomen. Om

 het verzet beter vorm te kunnen geven, richtte de actiegroep op 13 december 1990 de Stichting Bloeyendael op. Het logo van Stichting Bloeyendael, waarin die strijdbaarheid tot uiting komt, is ontworpen door Dick Bruna. © Mercis bv, 1997    

Doel van de Stichting

  • behoud van het groen in het noordelijke en oostelijke deel van de stad, in het bijzonder het natuurpark Bloeyendael, de Oostbroekselaan en het daar gelegen volkstuincomplex.
  • tegengaan van de aantasting van de recreatieve en ecologische waarde van deze gebieden en een goed beheer van deze gebieden.

De Stichting Bloeyendael wil de natuur in het park en omgeving beschermen. Dit gebeurt door het organiseren van vrijwilligerswerk (in samenwerking met de gemeente), door het informeren van de bevolking over het park en door belangenbehartiging. De stichting werkt in het algemeen belang en de organisatie wordt bestuurd door vrijwilligers. Via een periodiek bulletin wordt verslag gedaan van de activiteiten.

Het (post)adres van Stichting Bloeyendael is                  Bank
Archimedeslaan 1
3584 BA UTRECHT                                                            NL74 INGB 0003 4466 50

Bestuursleden

Voorzitter Piet van Ommeren voorzitter@bloeyendael.nl
Secretaris Ineke Steinhauer info@bloeyendael.nl
Penningmeester Ton van Alphen penningmeester@bloeyendael.nl
Coördinator beheer park Ineke Blijleven  
Bestuurslid Hans Schriever  
     
Erelid Jan Weggemans  
Adviseur Theo de Ronde