Stichting Bloeyendael

Ontstaan van de Stichting
Begin 1990 had de gemeente plannen om het volkstuincomplex en het natuurpark Bloeyendael – die rond 1975 tegen hoge kosten waren aangelegd – in te ruilen voor kantoorgebouwen en wegen.
Uit protest werd op een ledenvergadering van de Volkstuinvereniging ‘Stadion’ de actiegroep Bloeyendael opgericht die een aantal acties startte om deze plannen te dwarsbomen. Om het verzet beter vorm te kunnen geven, richtte de actiegroep op 13 december 1990 de Stichting Bloeyendael op.

Het logo van Stichting Bloeyendael, waarin die strijdbaarheid tot uiting komt, is ontworpen door Dick Bruna.

© Mercis bv, 1997

 

 

Doel van de Stichting

  • behoud van het groen in het noordelijke en oostelijke deel van de stad, in het bijzonder het natuurpark Bloeyendael, de Oostbroekselaan en het daar gelegen volkstuincomplex.
  • tegengaan van de aantasting van de recreatieve en ecologische waarde van deze gebieden en een goed beheer van deze gebieden.

De Stichting Bloeyendael wil de natuur in het park en omgeving beschermen. Dit gebeurt door het organiseren van vrijwilligerswerk (in samenwerking met de gemeente), door het informeren van de bevolking over het park en door belangenbehartiging. De stichting werkt in het algemeen belang en de organisatie wordt bestuurd door vrijwilligers.Via een periodiek bulletin wordt verslag gedaan van de activiteiten.

Het (post)adres van Stichting Bloeyendael is
Archimedeslaan 1
3584 BA UTRECHT


Bestuursleden

Voorzitter
Piet van Ommeren
Secretaris
Paul Brassé
06 – 4500 5700 (organisatie)
Penningmeester
Ton van Alphen
Coördinator beheer park
Ineke Blijleven
06 – 100 94 373 (parkbeheerder)
Bestuurslid
Hans Schriever


Erelid

Jan Weggemans
Adviseur
Theo de Ronde