Vacature Coördinator Beheer / Bestuurslid Stichting Bloeyendael

De Stichting Bloeyendael beheert, samen met de gemeente Utrecht, het Natuurpark Bloeyendael (www.bloeyendael.nl). Het park van 8 ha. ligt aan de oostkant van de stad.

Het beheer is gericht op een zo natuurlijk mogelijke verduurzaming en verdere ontwikkeling van het park, gericht op het vergroten van de biodiversiteit, en tegelijkertijd bewoners en kantoormedewerkers laten genieten van de natuur. Het park richt zich op passieve, natuurgerichte recreatie, niet op intensieve, actieve recreatie.

Het beheer van het park wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers, die een aantal keren per jaar gemaaid gras en bladeren verzamelen en afvoeren, bomen snoeien, onkruid verwijderen, etc., waar nodig ondersteund door gemeentelijke diensten.

Wegens het komende vertrek van de huidige coördinator beheer is Bloeyendael op zoek naar een:
Coördinator Beheer / Bestuurslid Stichting Bloeyendael

Onze Wensen
De nieuwe coördinator:

 • heeft bij voorkeur een opleiding in, of ruime ervaring met een ‘groen’ werkveld, zoals biologie, ecologie, bos en natuurbeheer of tuin- en landschapsinrichting, en
 • is bereid om zich voor een periode van minstens 3 jaren te committeren aan Bloeyendael.
 • is bereid en in staat om gemiddeld 6 – 8 uur per week aan deze functie te besteden.

De Taken en Verantwoordelijkheden
Coördinerend en Uitvoerend

 • Plant, organiseert en coördineert het beheerswerk dat door de vrijwilligers wordt uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de coördinator vrijwilligers, o.a.:
 • vervaardigt het onderhoudsjaarprogramma,
 • stelt vast welke werkzaamheden er naast het jaarprogramma moeten worden uitgevoerd,
 • onderhoudt het contact met werkgroepen, zoals de snoeiploeg, over uit te voeren werk.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente Utrecht over nieuwe projecten, snoei- en kapwerkzaamheden/herplant, groot onderhoud, onderhoud van paden en bruggen, etc.

Inhoudelijk

 • Draagt zorg voor het behoud van de ecologische uitgangspunten van het Park, betreffende oa. water, amfibieën-poelen, bloemrijke hooilanden, wildakker, heemtuin, bomen en bosranden.
 • Draagt voorstellen aan tot verbetering van de ecologische kwaliteit van het park.

Bestuurlijk

 • Heeft zitting in het bestuur van stichting Bloeyendael (5 leden) en neemt daarin actief deel (10 vergaderingen per jaar).
 • Initieert en overziet de ontwikkelingen van beleid en strategie betreffende beheer, verduurzaming en diversificatie van het Park in het bestuur.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan met een korte geschreven motivatie en een cv of werk- en ervaringsoverzicht voor 20 december 2021. Stuur je sollicitatie, gericht aan Piet van Ommeren, voorzitter, naar voorzitter@bloeyendael.nl. Stuur svp ook vragen voor nadere informatie naar dit mailadres; Piet zal dan contact met je opnemen.