Vacatures

Coördinator vrijwilligers

De Stichting Bloeyendael zoekt een vrijwilliger die de werkzaamheden van de 90 vrijwilligers coördineert.

Hij/zij:
– neemt zelf regelmatig aan werkdagen;
– heet nieuwe vrijwilligers welkom;
– houdt de vrijwilligersadministratie bij;
– verstuurt uitnodigingen voor werkdagen;
– denkt mee over het vrijwilligersbeleid.

Een nadere taakomschrijving lichten we graag toe in een gesprek.
Tijdbeslag: gemiddeld 1 dagdeel per week.

Medewerker Educatie
De Stichting is op zoek naar  vrijwilligers die mee willen denken over uitbreiding van het educatieve aanbod van de stichting, en bij de uitvoering een rol wil spelen.

Hij/zij :
– denkt na en mee over het educatief aanbod, zoals excursies, cursussen en lezingen;
– speelt een belangrijke rol bij het uitwerken van nieuwe ideeën
– adviseert het bestuur in deze;
– werkt mee aan het opzetten van het aanbod;
– speelt een rol bij de aanbieding aan het publiek.

Een nadere taakomschrijving lichten we graag toe in een gesprek.
Tijdbeslag: gemiddeld 1-2 dagdelen per week.