Prachtige video als protest tegen de verbreding van de A27: https://youtu.be/br3zGzrmznM

Samen met de ATV Stadion Volkstuinen grenst Natuurpark Bloeyendael direct aan de A27. De voorgenomen verbreding en het aanleggen van een 70 meter diepe damwand zijn dan ook een directe bedreiging voor de natuurwaarden van het park. De werkzaamheden zouden tien jaar in beslag gaan nemen. De werkzaamheden, de grondwaterloop, het fijnstof en de CO2 uitstoot zijn alle direct van invloed op het huidige ecologische evenwicht. Onze Stichting Bloeyendael steunt dan ook het verzet tegen de verbreding.