Werkzaamheden

Het beheer van het natuurpark is een samenwerkingsproject tussen de professionals van de dienst Stadswerken en mensen die als vrijwilliger hun steentje willen bijdragen. De werkzaamheden worden gecoördineerd door de beheerder van Park Bloeyendael.
Vrijwilligers hooien, halen de wildakker af, harken bladeren, slepen snoeihout, rapen zwerfvuil en beheren de nestkasten. Naast het werk in het park, dat vaak op zaterdag gedaan wordt, zijn er ook vrijwilligers actief bij het samenstellen en bezorgen van het informatiebulletin, het geven van voorlichting en rondleidingen op open dagen en het bieden van ondersteuning bij educatieve projecten.

Vrijwilligers ontvangen het Bloeyendael-bulletin, een uitnodiging voor de lezingen/excursies die enkele malen per jaar in het park georganiseerd worden, en een uitnodiging voor de jaarlijkse vrijwilligersexcursie.