Ruimtelijke indeling

Het natuurpark Bloeyendael heeft een viertal beeldbepalende elementen:

1. De groenwallen die het park omzoomen zijn beplant met inlandse besdragende bomen en struiken. Daar voelen veel vogels zich thuis. Daardoor vindt de wandelaar hier in het voorjaar en de zomer een palet aan planten en bloemen, waaronder verschillende beschermde soorten.

2. Een aantal waterpartijen en sloten die afgescheiden zijn van de (verontreinigde) buitenwateren. Zij bieden onderkomen aan kikkers, vissen, insecten en watervogels.

3. De graanakker, graslanden en bermen. Op de graanakker wordt elk jaar winterrogge gezaaid, alsmede het zaad van akkeronkruiden zoals de klaproos, korenbloem, bolderik, gele ganzenbloem en akkerleeuwenbek. Het voorjaar en de zomer bieden de wandelaar een keur aan planten en bloemen, waaronder beschermde planten.

4. De heemtuin is het besloten gedeelte van het park dat alleen op open dagen (zie jaaragenda) toegankelijk is. Daar bevindt zich ook het paviljoen Bloeyendael Binnen, de uitvalsbasis van het beheer en de vrijwilligers. In het drassige gedeelte van de tuin groeien planten als de dotterbloem, sleutelbloem, zomerklokje, de grote ratelaar en de rietorchis. Ook de imkerij is in de heemtuin ondergebracht.