Krakeend op plaats 3

Half oktober vond de eerste watervogeltelling in Bloeyendael plaats. De watervogeltelling is een van de 23 soorten telprojecten die SOVON Vogelonderzoek Nederland uitvoert, met meer dan 10 duizend vrijwilligers. Het doel is om maandelijks van september tot april alle watervogels in een bepaald gebied te tellen. Het gebied van Bloeyendael omvat naast het park ook de ATV-tuinen en de slotgracht.

Er werden 136 watervogels geteld. De wilde eend voert de tellijst aan met 45 exemplaren, gevolgd door de meerkoet (34), de krakeend (28) en de waterhoen (18).